myPages

כניסה למערכת הניהול

החיים הם לוח דמקה, והזמן הוא המשחק שיושב ממולך.
אם אתה מהסס לפני ביצוע מהלך, או שאינך מגיב מיד,
יסלק הזמן את חיילך מלוח המשחק, בזה אחר זה.
אתה משחק נגד יריב שאינו סובל הססנות

~ נפוליאון היל ~